samochód firmowy
Biznes i gospodarka Prawo

Samochód w firmie po 2014 roku – rozliczenie VAT

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z pojazdów w swojej działalności gospodarczej, mają szereg wątpliwości na temat ich rozliczenia. Wyjaśniamy, czy od zakupu auta i wydatków poniesionych na jego eksploatację można odliczać podatek VAT. 

By wiedzieć, czy możesz odliczyć VAT od zakupu auta, trzeba wziąć pod uwagę rodzaj pojazdu oraz cel, w jakim jest on używany. Wraz z 1 kwietnia 2014 roku przepisy zmieniły się i kluczowa jest kwestia, czy pojazd w firmie służy wyłącznie dla celów działalności.

Auto w firmie – kilka grup pojazdów 

Przytoczmy najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie 1 kwietnia 2014 roku w ustawie o VAT. Zgodnie z nimi pojazdy podzielono na 3 grupy:

Grupa I – pojazdy z pełnym, 100% odliczeniem VAT. Nie trzeba udowadniać, że są one wykorzystywane jedynie w działalności gospodarczej. Do tej grupy zaliczamy m.in. samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, pojazdy samochodowe typu van, wielozadaniowy, z otwartą częścią do załadunku, pojazdy specjalne (m.in. agregat, koperta, podnośnik itd.), motorower oraz pojazdy samochodowe inne niż samochody osobowe;

Grupa II – pojazdy też z całym, czyli 100%, odliczeniem, jeśli będą wymagały od podatnika dodatkowych trudów udowodnienia, że nawet potencjalnie nie mogłyby one zostać wykorzystywane prywatnie czy w innych celach niż działalność gospodarcza. Do tej grupy zaliczamy m.in. samochód osobowy, motocykl, skuter, różne inne pojazdy samochodowe określone szczegółowo w ustawie; 

Grupa III – pojazdy z 50% odliczeniem VAT. Z góry zakłada się przy nich, że auto może być wykorzystywane także do innych celów niż działalność. Jednak w związku z tym nie nakłada się na podatnika dodatkowych obowiązków zgłoszeniowych ani ewidencyjnych. 

Jak zdecydować o przynależności danego pojazdu do konkretnej grupy? Przede wszystkim mówią o tym jego parametry techniczne i dokumenty lub zaświadczenia je potwierdzające (dot. grupy i). Z kolei grupy pojazdów II i III są takie same, dlatego podatnik decyduje, do której grupy przypisze pojazd. Można również zrezygnować z prawa do odliczenia 100 proc. VAT na rzecz 50-proc. z różnych przyczyn (jak m.in. nadmierna, skomplikowana biurokracja). 

Zmiany niekorzystne dla podatników?

Zmiany dotyczące odliczania podatku VAT od zakupu pojazdu i kosztów jego eksploatacji, kładą nacisk na rozróżnienie pojazdów wykorzystywanych jedynie do celów związanych z działalnością oraz tych, z których przedsiębiorca korzysta też prywatnie. 

Jak widać, wdrożone 1 kwietnia 2014 roku zmiany w odliczaniu VAT od samochodów, są dla podatnika niekorzystne. To większe ograniczania w możliwości odliczania VAT od samochodów osobowych i innych aut o masie do 3,5 tony. Będzie to bolesne głównie dla osób, które wykorzystują pojazdy zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i prywatnie. 

KwK, f: Pexels / pixabay