Finanse

Kim jest i czym zajmuje się komornik sądowy?

Komornik sądowy to nie windykator – warto powiedzieć to od razu, gdyż wielu z nas myli te dwa zawody, utożsamiając je ze sobą. Zakres uprawnień i obowiązków jest zaś inny. Oba zawody zasadniczo różnią się od siebie.

Obowiązki komornika sądowego

Warto wiedzieć, kto może zostać komornikiem sądowym, a także znać zakres jego uprawnień oraz obowiązków, aby nie mylić go z zawodem windykatora. Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy sądzie rejonowym, ale może prowadzić postępowanie egzekucyjne w dowolnym mieście.

Ma obowiązek realizacji orzeczenia sądów, co oznacza, że nie może odmówić – musi podjąć się egzekucji. Co prawda wierzyciel ma prawo wyboru komornika z każdego regionu Polski – wyjątek stanowią jedynie egzekucje z nieruchomości. Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, a zatem prowadzi czynności tylko w oparciu o orzeczenia sądowe. Bez wyroku sądowego nie może wykonywać postępowań egzekucyjnych, choćby wierzyciel nalegał.

Kto może zostać komornikiem sądowym?

To jeden z zawodów zaufania publicznego, a zatem każdy, kto chciałby wykonywać ten zawód, musi spełniać pewne warunki. Mianowicie należy mieć ukończone 26 lat oraz posiadać obywatelstwo polskie. Kolejnym warunkiem jest ukończenie studiów prawniczych lub administracyjnych oraz odbycie 2-letniej aplikacji, a następnie zdanie egzaminu komorniczego. Wynik musi być oczywiście pozytywny, a po nim należy jeszcze przez dwa lata pracować w charakterze asesora komorniczego. Dopiero potem można starać się o etat na stanowisku komornika. Warto też pamiętać, że każdy kandydat na komornika sądowego nie może być karany ani choćby podejrzany o przestępstwo skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego.

Czy zajmuje się komornik sądowy?

Warto też dokładnie wiedzieć, czym zajmuje się komornik sądowy. Za jego zadania podstawowe uznaje się m.in. prowadzenie egzekucji sądowej. Oznacza to w praktyce, że jego zadanie to ściągnięcia dla wierzyciela należności z majątku dłużnika. Bardzo istotne jest jednak, że komornik sądowy zaczyna prowadzić swoje działania dopiero po wydaniu przez sąd tytułu wykonawczego.

Komornik ma prawo do wykonania dwóch rodzajów egzekucji sądowej – to egzekucja pieniężna i niepieniężna, czyli komornik może skonfiskować pieniądze oraz przedmioty takie, jak np. pojazdy (np. samochody osobowe), nieruchomości, wyposażenie mieszkania, domu czy firmy, a także instrumenty finansowe jak rachunek bankowy, wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę itd. Ten drugi typ świadczeń jest licytowany oraz sprzedawany w celu spłaty wierzyciela.

Aby komornik miał prawo zająć majątek dłużnika, musi wcześniej wykonać pewne czynności – do istotnych obowiązków dłużnika należy zidentyfikowanie majątku dłużnika, wykonanie spisu stanu faktycznego majątku, ale także zabezpieczenie roszczeń, a w razie konieczności także wykonanie egzekucji.
(KKW / Fot. Pixabay/cc0)