podatek od spadku i darowizn
Finanse Prawo

Podatek od spadków i darowizn – 2022

Podatek od spadków i darowizn płacą te osoby, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny. Trzeba go uiścić, jeśli wartość majątku jest wyższa od kwoty wolnej od podatku – dla spadków i darowizn. W 2022 roku nie było oficjalnego komunikatu o zmianie wysokości kwoty wolnej oraz wysokości podatku, dlatego zakładamy, że będą one takie same jak w 2021 roku. Szczegóły poniżej.

Jednym z danin na rzecz państwa jest podatek od spadków i darowizn. Jednak wiele osób może skorzystać ze zwolnienia – poniżej szczegóły. Darowizna czy spadek to często okazja do wzbogacenia się – pozwalają na otrzymanie pieniędzy lub nieruchomości i ruchomości. Trzeba jednak pamiętać, że od spadków i darowizn należy uregulować podatek, by uniknąć problemów z fiskusem. 

Ustawa o podatku od spadków i darowizn reguluje obowiązujące stawki podatku, a także definiuje limity kwotowe i stopień pokrewieństwa, co pozwala uniknąć podatku. W niektórych przypadkach wystarczy zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego. 

Kwota wolna dla podatku od spadków i darowizn – wartości na 2022 rok

Spadek lub darowizna nie podlega opodatkowaniu, jeśli ich wartość nie przekracza:

 1. 9.637 zł – jeżeli nabywca jest zaliczany do I grupy podatkowej – czyli małżonek (obecny), małżonek w separacji, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa;
 2. 7.276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba z II grupy podatkowej – tj. zstępni rodzeństwa (np. bratanek), rodzeństwo małżonków (np. szwagier), rodzeństwo rodziców (np. wuj), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa małżonków (np. mąż siostry męża), małżonkowie innych zstępnych;
 3. 4.902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba z III grupy podatkowej – czyli wszystkie osoby niezaliczone do poprzednich grup, także osoby, które nie są spokrewnione z obdarowanym.

Czego dotyczy podatek od spadków i darowizn?

Kwestię podatku od spadków i darowizn określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Podatek od spadków i darowizn kojarzy się z podstawowymi formami spadków i darowizn, ale katalog czynności generujących powstanie obowiązku podatkowego jest szerszy. Warto o tym pamiętać, by prawidłowo rozliczyć się z fiskusem i uniknąć kłopotów. 

Podatkowi podlega nabycie przez osoby fizyczne rzeczy będących na terytorium Polski lub wykonywanych na jej terytorium praw majątkowych z tytułu:

 • dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
 • darowizny, polecenia darczyńcy;
 • zasiedzenia;
 • nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności;
 • zachowku;     
 • nabycia praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji w razie śmierci;
 • nabycia jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika w przypadku jego śmierci.

KwK, f: Bru-nO / pixabay