Prawo wyboru komornika
Prawo

Prawo wyboru komornika – o czym warto wiedzieć?

Wybór właściwego komornika może wpłynąć na efekt końcowy, dlatego warto wiedzieć, że w większości przypadków możemy zdecydować, kto poprowadzi te czynności. Może mieć to decydujący wpływ na zakończenie sprawy, dlatego warto wiedzieć na ten temat więcej. Wyjaśniamy, do którego komornika można wysłać wniosek o wszczęcie egzekucji, a także, kiedy jego wybór nie jest możliwy.

Czy jest możliwy wybór komornika, który będzie prowadził sprawę przeciw dłużnikowi?

Tak, wierzycielowi przysługuje prawo wyboru komornika, mimo że jest ono ograniczone. Nie musi to jednak być tzw. komornik właściwy. Najczęściej komornikiem właściwym jest komornik z rewiru, w którym dłużnik posiada miejsce zamieszkania. Jednak fakt, że komornik z rewiru jest właściwy, nie jest równoznaczny z tym, że sprawy nie może poprowadzić komornik z innego rewiru. Wyjątkiem są egzekucje z nieruchomości – wtedy kluczowe jest jej położenie.

Trzeba jednak wiedzieć, że wstępnie przez nas wybrany komornik może też w pewnych sytuacjach odmówić przyjęcia danej sprawy, na przykład wtedy, gdy ma zbyt dużo obowiązków i ma z tego powodu duże zaległości (powyżej 6 miesięcy) lub też ma niską skuteczność (poniżej 35%).

Rewiry komornicze i wykaz komorników

Każdy komornik prowadzi działania na konkretnym obszarze swojego rewiru – jest to teren właściwości sądu rejonowego, przy którym działa konkretny komornik lub ich grupa. Jeśli do komornika z właściwego rewiru trafi wniosek o wszczęcie egzekucji, komornik musi go przyjąć.

Listę komorników działających w danym rewirze można znaleźć wraz z adresami kancelarii w Internecie lub na stronie internetowej konkretnego sądu – wykaz taki prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości. Wygodna wyszukiwarka pozwala z kolei ustalić, którzy komornicy działają w danym rewirze.

Wybór komornika z innego rewiru

Można wybrać komornika spoza danego rewiru, ale jedynie na terenie właściwości sądu apelacyjnego, na którym jest siedziba kancelarii z rewiru właściwego. Wielu wierzycieli korzysta z tego prawa, bo np. wiedzę, że dany komornik słynie z szybkości i skuteczności, ktoś im polecił konkretną osobę albo już mają zaufanie do konkretnego z nich. Trzeba jednak pamiętać, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami – komornik z innego rewiru będzie musiał dojechać, przenocować, coś zjeść, być może jakieś przedmioty przewieźć itd. Komornikowi należy się zwrot niezbędnych wydatków albo zaliczka na ich pokrycie. Co prawda ostatecznie obciążają one dłużnika, nie zaś wierzyciela.

Kiedy wybór komornika nie jest możliwy?

Trzeba też wiedzieć, że wybór komornika spoza rewiru właściwego nie zawsze jest dopuszczalny. Wybór komornika nie dotyczy spraw o:

– egzekucję z nieruchomości;

– wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

– wydanie nieruchomości;

– opróżnienie pomieszczeń.

W takich sytuacjach czynności może prowadzić jedynie komornik z rewiru, w którym dana nieruchomość się znajduje. Wykluczenia te obowiązują w przypadkach, gdy komornik otrzymał wniosek dotyczący dłużnika spoza swojego rewiru. Jeśli dotyczy on dłużnika z rewiru komornika, ten musi go zaakceptować mimo zaległości i aktualnego obłożenia.