wniosek o wydanie zaświadczenia
Prawo

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego spadku-darowizny

Formularz WoSD przeznaczony jest dla podatników, którzy ubiegają się o wydanie zaświadczenia w urzędzie aby potwierdzić stan prawny lub gdy potrzebują zgody na zbycie w formie aktu notarialnego praw do spadku na podstawie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. 

We wniosku nalezy uzupełnić:

– dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym oraz NIP lub PESEL, 

– dane adresata (Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego),

-wskazanie sposobu odbioru wydanego zaświadczenia (zgody) – czy osobiście, przez e-PUAP czy pocztą na adres wskazany we wniosku , czy przez pełnomocnika,

-podpis wnioskodawcy.

Po aktualne wnioski i druki należy zajrzeć na oficjalną stronę rządową:

https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/broszury-informacyjne/broszury-sd/