Wydarzenia

Mapa polski zmieni się w 2019 roku

Styczeń 2019 przyniesie nam kilka nowych miejscowości, które otrzymają prawa miejskie. Tym samym całkowita liczba miast w naszym kraju zwiększy się do 936.

Wraz z nowym rokiem prawa miejskie uzyskają Koszyce w Małopolsce, Lubowidz na Mazowszu, Wielbark na Mazurach oraz trzy miejscowości w położone w obecnym województwie świętokrzyskim, czyli Pierzchnica, Szydłów oraz Nowa Słupia znajdująca się u podnóża Łysogór. Oprócz nowych miast nastąpi również kilka przesunięć granic gminnych.

Dodatkowo wprowadzonych zostanie aż 70 zmian w aktualnie obowiązujących nazwach miejscowości. Są to działania prowadzone rokrocznie, o których najczęściej wiedzą tylko zainteresowani nimi mieszkańcy miast i gmin. W jednym roku jest ich więcej a w kolejnym mniej. Nie obowiązuje tutaj sztywna reguła. Wszystkie zmiany podyktowane są dobrem mieszkańców konkretnego miejsca i tym, co można dla nich zrobić. Należy jednak pamiętać, że każda tego typu zmiana wiąże się ze zmianą dokumentów urzędowych oraz sądowych tj. wpisy do ksiąg wieczystych. To ważne z punktu widzenia użyteczności dokumentów oraz ważności adnotacji sądowych.

Niestety właśnie z racji takich niedogodności mieszkańcy bardzo często patrzą na takie zmiany z niechęcią, uważając je za zbędne. Jednakże nie należy zapominać, że nadanie praw miejskich daje władzom znacznie większe pole do pozyskiwania stosownych funduszy na rozwój, niż kiedy dane miejsce takich praw nie posiada.

MM, fot.OpenClipart-Vectors/Pixabay