dotacje do węgla
Biznes i gospodarka

Dotacje na węgiel w Polsce

Ekonomiczny wpływ subsydiów na węgiel w Polsce na podstawie danych OECD Węgiel już nie jest jest w Polsce tak tanim jak rok temu i ale w miarę niezawodnym źródłem energii. Ma też pewne negatywne konsekwencje jeśli chodzi o środowisko i dywersyfikację źródeł zasilania. Przemysł węglowy w Polsce jest dotowany przez rząd, co oznacza, że węgiel […]

Biznes i gospodarka

Transport drobnicowy a całopojazdowy

Usługa transportowa może przebiegać w zróżnicowany sposób, z wykorzystaniem odpowiednich pojazdów. W branży transportowo-spedycyjnej wyróżnia się wiele sposobów przewozu ładunków, co umożliwia łatwiejsze dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów. Czym jest transport drobnicowy i całopojazdowy?

Biznes i gospodarka

Nadzór budowlany i jego podstawowe zadania

Nadzór budowlany na bieżąco kontroluje prowadzone roboty budowlane, ale zakres jego kompetencji oraz uprawnień jest znacznie szerszy. Uprawnienia inspektorów nadzoru budowlanego określone zostały w ustawie Prawo budowlane. Warto dowiedzieć się na ten temat więcej. Poniżej poruszamy najważniejsze kwestie.