dokumenty PIT
Finanse

Najpopularniejsze formularze PIT

Poniżej znajdziesz najpopularniejsze, aktualne druki PIT do druku, które służą do rozliczeń z urzędem skarbowym. 

Formularze do druku PIT

Każdy z formularzy możesz wydrukować, następnie go wypełnij i złóż w wersji papierowej do odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania organu podatkowego. Przypominamy, że możesz też rozliczyć się z US przez Internet. 

Formularze w wersji elektronicznej znajdziesz w zakładce PIT/e-Deklaracje: https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/ 

Formularze PIT-11, PIT-8C, PIT-R od 2019 roku należy składać tylko elektronicznie. Interaktywne druki są dostępne w zakładce e-Deklaracje/Dla płatników: https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-platnikow/ 

Spis druków PIT 2021 i 2022

IFT-1/1R – Informacja o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce;

IFT-3/IFT-3R – Informacja o przychodach wypłaconych i będących do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy;

IFT/A – Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów wypłaconych lub będących do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy;

PIT-OP – Oświadczenie o przekazaniu 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego;

PIT-R – Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich;

PIT-2 – Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek;

PIT-2A – Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

PIT-2K – Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych;

PIT-3 – Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;

PIT-4R – Roczna deklaracja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;

PIT-6 – Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej;

PIT-8AR – Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym;

PIT-8C – Informacja o przychodach z innych źródeł oraz innych dochodach z kapitałów pieniężnych; 

PIT-11 – Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy;

PIT-12 – Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym; 

PIT-14 – Informacja o wysokości wycofanego ze spółdzielni wkładu budowlanego lub mieszkaniowego;

PIT-16, PIT-16Z, PIT-16A – Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej i inne formularze; 

PIT-19A – Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego;

PIT-28, PIT-28S, PIT-28/A, PIT-28/B – Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok;

PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym i inne druki; 

PIT-37 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym; 

PIT-38 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym;

PIT-39 – Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym; 

PIT-40A/11A , PIT-CFC , PIT/CFI , PIT/B , PIT/BR , PIT/D , PIT/DS , PIT/M , PIT-MIT , PIT/O , PIT/TP , PIT/Z , PIT/ZG , PIT-NZ ,PIT-NZS ,PIT/NZI , PIT/IP , PIT/PM , DSF-1 , PIT/WZR , PIT/WZ , PIT/SE , PIT-ISN

Wszystkie wyżej wymienione druki są dostępne tutaj: https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/

KwK, f: JerzyGorecki / pixabay