pieczęć notarialna
Finanse

Poświadczenie dziedziczenia – co warto wiedzieć?

Śmierć bliskiej osoby to bolesne doświadczenie. Zwykle powoduje żałobę i smutek, ale jest też zdarzeniem prawnym, które wiąże się z określonymi skutkami. Aby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia, należy wybrać notariusza i umówić się z nim na spotkanie, by umówić się na konkretny termin sporządzenia aktu. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje. 

Co to jest poświadczenie dziedziczenia?

Samo nabycie spadku następuje z mocy prawa, ale konieczne jest potwierdzenie tego faktu w odpowiedniej procedurze. Akt poświadczenia dziedziczenia odnosi się do testamentu pisemnego, testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego i testamentu sporządzonego przed właściwym organem państwowym.

Akt poświadczenia dziedziczenia przygotowany przez notariusza to dowód, że osoba w nim wskazana jest spadkobiercą. Ma on skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poświadczenie dziedziczenia może nastąpić jedynie na żądanie wszystkich osób, które mogą być spadkobiercami dziedziczącymi z mocy ustawy lub testamentu. Oznacza to, że warunkiem do spisania aktu jest obecność wszystkich, którzy mogą być brani pod uwagę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi.

Notariusz wcześniej spisuje protokół dziedziczenia i przyjmuje oświadczenia spadkowe, jeśli od otwarcia spadku nie upłynęło więcej niż sześć miesięcy, a oświadczenia nie zostały złożone. 

Warto dodać, że sporządzenie poświadczenia dziedziczenia, jeżeli znani spadkobiercy nie złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku. Takie oświadczenie można złożyć w sądzie lub u notariusza.

Poświadczenie dziedziczenia – wymagane dokumenty

– dokument tożsamości

– zaświadczenie o numerze PESEL spadkodawcy 

– odpis aktu zgonu spadkodawcy

– testament spadkodawcy (jeśli jest)

– skrócone odpisy aktów urodzenia

– skrócone odpisy aktów małżeństwa 

– numer księgi wieczystej (jeśli w spadku jest nieruchomość)

Ile kosztuje wydanie aktu poświadczenia dziedziczenia?

Taksa notarialna jest ustalana indywidualnie – w zależności od lokalizacji i kancelarii notarialnej. W razie pytań i ustalenia składki należy kontaktować się z wybraną kancelarią. 

Co daje poświadczenie dziedziczenia?

Po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz ma obowiązek dokonać wpis o przygotowanym przez niego akcie w Rejestrze Spadkowym. Taki dokument oznacza skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bez konieczności rozprawy sądowej.

KwK, f: Brett_Hondow / pixabay