segregatory na faktury
Finanse Prawo

VAT 2013, czyli faktury od nowa

Od 1 stycznia 2013 roku wprowadzono wiele istotnych zmian w wystawianiu faktur VAT, które mają być przede wszystkim uproszczeniem. Wiele zapisów wynika z dołączenia Polski do Unii Europejskiej. Co to za zmiany? Nie trzeba tytułować dokumentu „Faktura VAT”, wystarczy jedynie „Faktura”. Można wystawiać tzw. faktury uproszczone lub zbiorcze. Poza tym nie trzeba już nanosić na niej oznaczeń typu Faktura VAT marża czy Faktura VAT-MP. Poniżej wymieniany najważniejsze zmiany. 

Wystawianie faktur sprzedaży przez nabywcę

Wprowadzono wśród zmian m.in. możliwość wystawiania faktury przez nabywcę towarów i usług w imieniu sprzedającego i na jego rzecz. Dodajmy, że faktury sprzedaży w imieniu i na rzecz sprzedającego (podatnika) mogą wystawiać np. biuro rachunkowe, które zostało upoważnione przez podatnika do wykonywania takich czynności. Nie trzeba zgłaszać tego faktu do Urzędu Skarbowego.

Obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego

Nieuregulowanie należności z faktury dokumentującej dostawę towarów lub usług w terminie 150 dni (liczone od daty upływu terminu płatności), wiąże się dla dłużnika z obowiązkiem wykonania korekty.

Można wystawiać faktury uproszczone 

Od 2013 roku można wystawiać faktury uproszczone. Kto zyskuje taką możliwość? Podatnik, który dokonał sprzedaży do kwoty brutto 450 zł. Umieszcza się na niej tylko NIP nabywcy, datę wystawienia dokumentu, sprzedany towar lub usługę, kwotę należnego VAT i łączną kwotę należności brutto. 

Możliwość sporządzenia faktury uproszczonej ma uprościć i przyspieszyć procedurę wystawiania dokumentów sprzedaży dla transakcji dotyczących niskich kwot. Taka forma będzie zatem praktyczna m.in. w kioskach, na stacjach benzynowych, w punktach sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. 

Można wystawiać faktury zbiorcze

Podatnik, który realizuje dla jednego kontrahenta więcej niż jedną dostawę towarów w jednym miesiącu kalendarzowym, można wystawiać fakturę zbiorczą. Rozwiązanie to upraszcza procedury i pozwala zaoszczędzić czas.

Zmiany w posługiwaniu się fakturami elektronicznymi

Nowością jest też tzw. domniemana akceptacja otrzymywania faktur elektronicznych. Jeśli sprzedający wyśle do kupującego e-fakturę, to już fakt jej zapłaty jest równoznaczny z jej akceptacją. Od 2013 r. wystawca może wybrać faktury elektroniczne. Z kolei nabywca, jeśli nie będzie chciał otrzymywać e-faktur, będzie musiał zgłosić formalny sprzeciw. Wtedy dalej będzie otrzymywał tradycyjne faktury, czyli w papierowej wersji.

KwK, f: Fachdozent / pixabay