składanie deklaracji PIT
Finanse Prawo

Zmiany dot. płatnika PIT wchodzące w życie z dniem 01.01.2015

Na początku 2015 roku wprowadzono zmiany w składaniu PIT-ów do urzędów skarbowych. Nowe zasady wynikają z ustawy z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a także szeregu innych ustaw.

W styczniu 2015 roku wprowadzono kilka zmian w przepisach podatkowych. Warto znać akty prawne, które weszły w życie – poniżej omawiamy jeden z nich, czyli zmiany w podatku PIT (w podatku dochodowym od osób fizycznych). Sprawdź szczegóły poniżej.

Od kiedy obowiązują nowe zasady w składaniu PIT-ów?

Wspomniane powyżej przepisy zaczęły obowiązywać z dniem 1 stycznia 2015 roku. Dodajmy na początku, że mają one zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 roku. Zapoznaj się z nowymi zasadami, gdyż przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują żadnego wyjątku.

Terminy i zasady przekazywania deklaracji do US

Od rocznych rozliczeń PIT za 2014 rok obowiązują nowe terminy i sposoby przekazywania informacji o dochodach pracowników i zaliczkach na podatek dochodowy do urzędów skarbowych. Od stycznia sposób przekazania informacji do US zależy od liczby podatników, w stosunku do których płatnik pełni rolę obliczającego, pobierającego i wpłacającego zaliczkę na podatek lub pobierającego podatek. Ważne jest też, dla ilu osób dokonuje rocznego obliczenia podatku. Jeśli będzie musiał lub chciał wysłać informacje online, będzie musiał skorzystać z e-podpisu, dostępnego za pomocą zaufanego profilu ePUAP.

Kogo dotyczą zmiany w składaniu do US deklaracji PIT?

Od 1 stycznia 2015 roku zobowiązani do składania urzędom skarbowym rocznego obliczenia podatku i deklaracji PIT-4R oraz PIT-8AR za pomocą środków komunikacji elektronicznej są płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, a także podmioty niepełniące funkcję płatnika w tym podatku, jeśli przygotowują oni PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R lub PIT-40 dla więcej niż pięciu podatników, lub korzystają w trakcie ich przygotowania z usług biura rachunkowego.

KwK, f: congerdesign / pixabay